simsodepbacninh.com

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Taxi 4

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 09.6696.6696 155.000.000 Sim taxi Đặt mua
2 Viettel 08.6578.6578 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
3 Viettel 08.6215.6215 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
4 Viettel 08.6856.6856 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
5 Viettel 08.6580.6580 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
6 Viettel 08.6519.6519 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
7 Viettel 08.6213.6213 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
8 Viettel 08.6652.6652 6.000.000 Sim taxi Đặt mua
9 Viettel 08.6279.6279 25.000.000 Sim taxi Đặt mua
10 Viettel 03.9383.9383 10.000.000 Sim taxi Đặt mua
11 Viettel 08.6602.6602 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
12 Viettel 08.6639.6639 30.000.000 Sim taxi Đặt mua
13 Viettel 08.6579.6579 30.000.000 Sim taxi Đặt mua
14 Viettel 03.8698.8698 10.000.000 Sim taxi Đặt mua
15 Viettel 08.6526.6526 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
16 Viettel 08.6651.6651 6.000.000 Sim taxi Đặt mua
17 Viettel 08.6280.6280 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
18 Viettel 03.6286.6286 18.000.000 Sim taxi Đặt mua
19 Viettel 08.6603.6603 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
20 Viettel 08.6523.6523 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
21 Viettel 08.6289.6289 10.000.000 Sim taxi Đặt mua
22 Viettel 08.6786.6786 18.000.000 Sim taxi Đặt mua
23 Viettel 08.6935.6935 5.000.000 Sim taxi Đặt mua
24 Viettel 09.8606.8606 25.000.000 Sim taxi Đặt mua