simsodepbacninh.com

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0964.896.014 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0977.445.402 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0974.713.429 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0972.180.527 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0979.846.490 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0969.416.780 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0967.413.481 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0961.914.206 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0974.724.173 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0982.382.617 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0976.285.312 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 0967.545.035 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0988.070.048 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 0963.039.474 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0965.248.317 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0332.592.347 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0979.648.220 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0972.144.350 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0984.962.752 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0969.839.427 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0985.463.755 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0979.295.654 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0988.006.542 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0969.576.309 490.000 Sim tự chọn Đặt mua